De Custom attributen kan je zelf toevoegen.
Klik hiervoor op "Beheer" > "Custom attributen".

Voor het aanmaken van nieuwe attributen druk je op de groene knop
"+custom attribuut"

Vervolgens vul je in hoe je het attribuut wilt hebben.

De checkbox opties die erbij staan geven jou de mogelijkheid om dit attribuut weer te geven op de oplever PDF en/of op de factuur. Daarnaast is het ook mogelijk om dit attribuut verplicht in te laten vullen.

Bij modeltype heb je de keuze:

Project
Contact
Dagboek per dag
Medewerker

Dit houdt in dat je hier kunt aangeven onder welke module het attribuut getoond moet worden.

Bij veldtype heb je de keuze uit:

Tekstveld (1 regel)
Tekstgebied (
Checkbox
Datum kalender
Datum tijd kalender
WYSIWYG (What You See Is What You Get)
Medewerker
Contact

Succes!Heeft u het antwoord gevonden?