Vanuit het tabblad 'facturatie' in een project kan een factuur worden aangemaakt.

Uurtje factuurtje
Alle geregistreerde materialen en uren in bouw7 kunnen automatisch gedetailleerd worden opgenomen in de factuur.

Opmerkingen factureren op regiebasis:

Alle huidige ingestelde waarden zijn inkoopprijzen.

De volgende waardes worden aangehouden voor het opstellen van een regiefactuur:

  • Bij materialen en afval dient een verkoopprijs aanwezig te zijn
  • Uren op basis van vast verkoop uurtarief
  • Leverbonnen op basis van een toeslag.

Daarnaast is het mogelijk om alle velden handmatig aan te passen.

Heeft u het antwoord gevonden?