Om te 'sturen op uren' kunnen begrote uren worden vergeleken met de daadwerkelijk gerealiseerde uren.

Uurtypes:
Standaard is het bouw7 account voorzien van twee uurtypes; Algemeen en Reisuren.
Indien gewenst kan bouw7 deze uurtypes uitbreiden met meerdere soorten, bijvoorbeeld: overuren, meerwerkuren, etc.

Mocht je je account willen voorzien van meerdere uurtypes, schroom dan niet om contact op te nemen.

Totaal begrote uren
Dit zijn de totaal begrote manuren, niet onderverdeeld.

Urenbegroting per uurtype
De totaal begrote manuren kunnen handmatig worden onderverdeeld in de verschillende uurtypes. Op deze uurtypes worden ook de daadwerkelijke uren geboekt.

Heeft u het antwoord gevonden?