Klik hier om het artikel te openen in je browser

Klik in het Dashboard op '+ Project' om een nieuw project toe te voegen 

Vul alle belangrijke projectgegevens in zoals contactgegevens, werkadres, categorie en referentie.

Hier kan je de status van het project aangeven. Er zijn standaard vijf verschillende statussen: Inplannen, Onderhanden, Opgeleverd, Gefactureerd en Uitbesteed. Daarnaast kun je hier de omschrijving van het project toevoegen. 

Hoeveel uren denk je nodig te hebben voor dit project? In het kopje 'Urenbegroting' zijn de begrote manuren per uurtype toe te voegen.

Het kopje 'Financieel' kan gevuld worden met financiële informatie zoals, Aangenomen bedrag en Winst & Risico.

Bij 'Planning' heb je de mogelijkheid om een begin- en einddatum aan een project te geven. Zodra er een tijd bij vermeld moet worden, is hier ook een begin- en eindtijd te selecteren. Daarnaast kun je hier de medewerkers toevoegen die aan het project werken. Hierbij heb je nog de keus om direct een planitem in de planning te zetten of dat je medewerker enkel rechten wil geven voor het project.

Klik daarna op 'Aanmaken'. Nu je het project hebt aangemaakt, krijg je het overzicht van het project te zien. 


Heb je hier nog meer vragen over?

Neem dan contact op met ons Customer success team via de live chat.

Succes!

Heb je het antwoord gevonden?