Klik hier om het artikel te openen in je browser

Klik op afval toevoegen
Klik in de tegel van het project op de afvalcontainer om afval toe te voegen. 

Registreer afval
Klik op het plusje om nieuw afval aan te maken of op het blokje naast bestaand afval om een hoeveelheid toe te voegen.


Zoek afvalsoort
Wanneer je nieuw afval aanmaakt kun je een type en eenheid instellen. 


Afvalvolume registreren
In deze stap zie je het overzicht van het afval. Hier kan je het volume van het afval noteren. De eenheid die hiervoor standaard gebruikt wordt, is per kuub. Klik op het vinkje om op te slaan.

Let op: als je bij je Instellingen hebt gekozen voor Uitgebreid afval boeken kan je ook optionele gegevens opgeven, zoals een andere datum voor het boeken van je afval of het toevoegen van een opmerking.


Heb je hier nog meer vragen over?

Neem dan contact op met ons Customer success team via de live chat.

Succes!

Heb je het antwoord gevonden?