Wanneer je een inkooporder hebt aangemaakt voor een totaalbedrag maar van je leverancier een deelfactuur ontvangt, kun je deze op de volgende manier inboeken. Klik om te beginnen rechts van de inkooporder op het potloodje om deze te bewerken.

Daarna vink je de optie 'Gebruik termijnen' aan. Onder 'Kosten' kun je vervolgens de deelbedragen kwijt. Klik op 'bewerken' om op te slaan.

Nu open je de inkooporder via Project > Inkoop en klik je rechts bij de termijnen op het potloodje van de betreffende termijn.

In het volgende scherm zet je deze termijn op 'Geaccordeerd' en sla je op door op de groene 'Bewerken'-knop te klikken.

Vervolgens verwijder je de oorspronkelijke inkooporder.

Heeft u het antwoord gevonden?