Klik hier om het artikel te openen in je browser

Projectoverzicht
Wanneer je de Exact Online Bouw applicatie start, kom je in het projectoverzicht. Hier vind je als medewerker alle projecten waarop je staat ingepland. 

Overzicht project
Hier vind je het overzicht van het project. Hier staan alle belangrijke gegevens van het project vermeld, zoals de locatie, beschrijving, meerwerk en contactgegevens.

Uren
Hier vind je de uren die gewerkt zijn door de werknemers op het project. Dit is op weekniveau zichtbaar.

Materieel
Wil je materieel boeken of bekijken in je project? Selecteer dan de tab "Materieel", hierna kan je beginnen het materieel te boeken.

Leverbonnen/Inkooporder/Onderaannemer
Boven in het scherm vind je de tabs "Leverbonnen/Inkooporder/Onderaannemer".

Wanneer je een leverbon hebt ontvangen, kan je hier een foto en het nummer van de leverbon toevoegen. Daarna kan je de fysieke leverbon weggooien, omdat het direct is geüpload naar de Exact Online Bouw omgeving. Ook kan hier een Inkooporder en Onderaannemers contract aangemaakt worden.

Materialen
Materialen die tijdens een project worden gebruikt, kunnen hier worden toegevoegd. Hierdoor kan je erg specifiek materialen factureren aan het project waar je aan werkt.

Afval
Het afvoeren van afval kan op projectniveau worden ingevoerd.

Bestanden
Daarnaast kan je allerlei andere bestanden toevoegen zoals bijvoorbeeld werktekeningen of plattegronden.


Heb je hier nog meer vragen over?

Neem dan contact op met ons Customer success team via de live chat.

Succes!

Heb je het antwoord gevonden?