Projectoverzicht
Wanneer je de bouw7 applicatie start, kom je in het projectoverzicht. Hier vind je als medewerker alle projecten waarvoor je staat aangemeld. 

Overzicht project
Hier vind je het overzicht van het project. Hier staan alle belangrijke gegevens van het project vermeld, zoals de locatie, beschrijving, meerwerk en contactgegevens.

Uren
Hier vind je de uren die gewerkt zijn door de werknemers op het project. Dit is op weekniveau zichtbaar.

Leverbonnen/Inkooporder/Onderaannemer
Boven in het scherm vind je de tabs "Leverbonnen/Inkooporder/Onderaannemer".

Wanneer je een leverbon hebt ontvangen, kan je hier een foto en het nummer van de leverbon toevoegen. Daarna kan je de leverbon weggooien, omdat het direct is geüpload naar de bouw7 online omgeving. Ook kan hier een Inkooporder en Onderaannemers contract aangemaakt worden.

Materialen
Materialen die tijdens een project worden gebruikt, kunnen hier worden toegevoegd. Hierdoor kan je erg specifiek materialen factureren aan het project waar je aan werkt.

Afval
Het afvoeren van afval kan op projectniveau worden ingevoerd.

Bestanden
Daarnaast kan je allerlei andere bestanden toevoegen zoals bijvoorbeeld werktekeningen.

Succes!

Heeft u het antwoord gevonden?