Klik hier om het artikel te openen in je browser

De accountant dient het account van de gebruiker te upgraden naar gebruikersrol "super gebruiker" in Basecone. Dit is nodig om de integratie te maken.

Onder het kopje "Basecone"  bij "Account" met de Basecone inlog gegevens inloggen! Dit vindt allemaal plaats in Exact bouw7!

Nadat er is ingelogd, kan er door middel van de knop "Instellen" de koppeling worden gemaakt. In het volgende scherm klik je op "Instellen" om je administratie te selecteren. Je administratie wordt automatisch overgenomen van je boekhoudpakket.

Let op: De btw codes in Exact bouw7 moeten wel gekoppeld zijn aan de btw codes uit Exact Online om gebruik te maken van Basecone

Artikel: Koppeling Exact bouw7 met Exact Online

Vervolgens kan de gebruikersrol van de gebruiker in Basecone worden gedowngraded naar minimaal de rol "Boekhouder MKB". Zo heeft de gebruiker geen toegang meer tot alle administraties en meer rechten dan gewenst is.

De koppeling met Exact bouw7 en Basecone blijft gewoon staan en inkoopfacturen kunnen gewoon worden doorgestuurd naar Exact bouw7.

Heb je dit gedaan? Stel dan nu het standaard BTW type in en klik op "Opslaan".

Je bouw7 omgeving is nu gekoppeld aan Basecone.

Let op: Wanneer je meerdere Exact bouw7 omgevingen aan verschillende administraties in Basecone wilt koppelen, moet de koppeling per omgeving door een unieke user worden ingesteld. Dit betekent dus dat je voor elke omgeving een andere user moet gebruiken.


Heb je hier nog meer vragen over?

Neem dan contact op met ons Customer success team via de live chat.

Succes!


Trefwoorden: basecone, koppeling, integratie, uitwisseling, koppelen, integreren, synchroniseren, synchronisatie

Heb je het antwoord gevonden?