Om een lijst van afval in één keer te kunnen importeren biedt Exact bouw7 de mogelijkheid om .xlsx bestanden te uploaden. Een .xslx bestand is een bestand welke kan worden aangemaakt in Excel of Numbers.

Houd rekening met een juiste kolomindeling in Excel of Numbers voordat je dit document opslaat. De juiste volgorde voor de kolomindeling van links naar rechts is:

Artikelnummer - Naam - Eenheid - Prijs - Verkoopprijs

Vul bovenstaande in, in de eerste rij, bovenaan elke kolom.
Wanneer je een veld leeg laat zal de hele regel niet weergegeven worden in bouw7.


Ga naar 'Beheer' >  'Afval'

Klik vervolgens op 'Importeer Afval'.

Je kunt nu door middel van de knop 'Bestand kiezen' je .xlsx-bestand selecteren en middels de groene knop importeren.


Wanneer je dit hebt gedaan kun je in onderstaand scherm je lijst checken en desgewenst afval deselecteren. Vervolgens klik je onderaan het scherm op de groene importeren-button. Je lijst wordt nu daadwerkelijk geïmporteerd.

Succes!

Heb je het antwoord gevonden?