Het instellen van je G- en N-rekening kan op organisatie niveau of per opdrachtgever. 

G-rekening (Geblokkeerde rekening)
N-rekening (Betaalrekening)

Als je dit op organisatieniveau instelt dan wordt de G- rekening bij elke verkoopfactuur geactiveerd (uiteraard is deze wel uit te zetten bij het bewerken van een factuur)

Het instellen op organisatieniveau doe je als volgt:
Ga naar "Account" en dan "Instellingen"


Klik in "Instellingen" op het tabje "Factuur".

Scroll vervolgens helemaal naar beneden.

Als je dit per opdrachtgever instelt in de contactkaart dan wordt de G-rekening bij elke verkoopfactuur geactiveerd gericht aan deze opdrachtgever.

Als je klikt op "Contact" en dan het desbetreffende contact opzoekt, klik je op "Bewerken" en kun je daar de G-rekening per contact instellen.

Bij het bewerken van een factuur zijn de percentages nog aan te passen.

In te stellen velden:

G-rekening tekst:
Loonkostenbestanddeel percentage:
G-rekening percentage:
N-rekening tekst:

Voorbeeld:
G-rekening tekst: Gaarne overmaken op G-rek. NL80ABNA0191111911 Loonkostenbestanddeel percentage: 50
G-rekening percentage: 20
N-rekening tekst: Restant factuurbedrag.


(Voorbeeld factuur)

Rekenvoorbeeld:
Totaal factuur = € 1000,-
Loonkostenbestanddeel = 50%
Percentage G-rekening = 20%

Loonkostenbestanddeel bedrag € 1000,- x 50% = € 500,-
G-rekening bedrag = € 500,- x 20% = € 100,-

Factuurtotaal: € 1000,-
G-rekening:  € 100,-
N-rekening: € 900,-

Succes!

Heeft u het antwoord gevonden?