Klik hier om het artikel te openen in je browser

Maak je gebruik van toeslagen over kosten die je door factureert?
Dit kun je 'organisatiebreed' of per contact instellen.

Op organisatiebreed niveau (voor elke klant hetzelfde) is dit in stellen via

Account > Instellingen > Tarieven.

De toeslagen staan aan de rechterkant

Let op: Toeslagen gelden alleen voor verplichtingen en niet voor boekingen.

Als je de toeslagen instelt bij je organisatie en je hebt niks ingesteld bij je contacten, dan zal Exact Online Bouw automatisch de instellingen gebruiken die je in bovenstaand screenshot ziet weergegeven.

Wil je per contact toeslagen instellen? Ga dan naar "Contact" en klik bij het betreffende contact op het potloodje.

Ga dan naar het tabblad Financieel. De Toeslagen per kostentype staan rechts.

Heb je per contact een toeslag ingevoerd, dan overrulen deze de organisatie-instellingen en worden deze toeslagen gehanteerd voor je regiefacturen. 


Heb je hier nog meer vragen over?

Neem dan contact op met ons Customer success team via de live chat.

Succes!


Trefwoorden: Contact, organisatie, toeslag, percentage, medewerker, facturatie, verkoop.

Heb je het antwoord gevonden?