Het aanmaken van een planitem is enigszins verandert.
Hierbij hebben we de lay-out aangepast.

Bij het aanmaken kan je selecteren uit: 

Nieuw planitem
Nieuw project
Nieuwe vrije dag(en)


"Behoefte" is nu toegevoegd bij planitems net zoals "Uren". Hier kun je aangeven hoeveel medewerkers er aan het planitem moeten werken zonder direct toe te wijzen aan specifieke personen.
Onder het moer symbool kun je aangeven of het in te plannen behoefte weergeven moet worden in de planning of niet.
Het idee is dat bij project-planning men de behoefte invult maar de toewijzing kunnen uitstellen. Bij de medewerkers planning kan er zo snel de behoefte ingevuld worden door de behoefte-balkjes te slepen naar de desbetreffende medewerkers/contacten.

Klik hier om door te gaan naar de volgende handleiding.

Heeft u het antwoord gevonden?