Klik hier om het artikel te openen in je browser

Status ''Accorderen''

In de status accorderen komen de fiatteurs aan zet. 

Elke fiatteur heeft de optie om na het bekijken en controleren de inkoopfactuur goed te keuren of af te wijzen. 

Er zijn nu 3 opties:

  1. Wanneer hij de inkoopfactuur goedkeurt is de volgende fiatteur aan zet. Status blijft “Accorderen”

  2. De laatste fiatteur heeft de inkoopfactuur goedgekeurd. Status gaat naar “Open”

  3. De fiatteur wijst de inkoopfactuur af. Status gaat naar “afgewezen”

Klik op volgende voor status "Open"

Volgende >>>

Heb je het antwoord gevonden?