Custom attributen zijn gepersonaliseerde velden die voor jouw organisatie van belang zijn. Mis je dus nog een veld buiten de standaard, dan is dit je oplossing.

De Custom attributen kan je zelf toevoegen.
Klik hiervoor op "Beheer" > "Custom attributen".

Voor het aanmaken van nieuwe attributen druk je op de groene knop
"+Custom Attribuut"

Vervolgens vul je in hoe je het attribuut wilt hebben.

De checkbox opties die erbij staan geven jou de mogelijkheid om dit attribuut weer te geven op de oplever PDF en/of op de factuur. Daarnaast is het ook mogelijk om dit attribuut verplicht in te laten vullen.

Bij modeltype heb je de keuze:

Project
Contact
Dagboek per dag
Medewerker

Dit houdt in dat je hier kunt aangeven onder welke module het attribuut getoond moet worden.

Bij veldtype heb je de keuze uit:

Tekstveld (1 regel)
Tekstgebied (een groot veld voor beschrijvingen)
Checkbox ('een vinkje zetten')
Datum kalender (een keuze box voor een datum)
Datum tijd kalender (een keuze box voor een datum met tijdsnotering)
WYSIWYG (What You See Is What You Get - een beschrijving veld zonder opmaak)
Medewerker (een veld waar je een selectie kunt maken uit je medewerkers)
Contact (een veld waar je een selectie kunt maken uit je contacten)


Heb je hier nog meer vragen over?
Neem dan contact op met ons Customer Success Team via de live chat.

Succes!


Trefwoorden: Custom Attributen, CA, Eigen veld, zelf invullen, custom velden.

Heeft u het antwoord gevonden?