Klik hier om het artikel te openen in je browser

Vanuit de mobiele app van Exact Online Bouw is het mogelijk om een regiebon uit te schrijven, onderaannemers contract.

Om te beginnen open je het betreffende project en ga je naar Inkoop.
Nu heb je drie mogelijkheden, Bon (leverbon), IO (inkooporder) en OA (Onderaannemers contract). Selecteer voor het aanmaken van een onderaannemers contract het kopje OA.

Heb je een contract verzonden naar je onderaannemer, dan krijgt hij/zij een mail waarbij het mogelijk is om het contract te accepteren of te weigeren.
De mail ziet er als volgt uit:

Voor het aanmaken druk je rechts bovenin op het plusje en maak je het contract aan, in de screenshots die je ziet staan al een aantal contracten.

Selecteer het contract wat je wil accorderen/uitschrijven.
Na het selecteren kom je in het volgende scherm en kan je de termijn(en) afroepen.

De termijn(en) die je gaat afroepen kunnen ondertekend worden, dat doe je door op de potlood te drukken rechts onderin het scherm.

Vul alle gegevens in, voer ook een mailadres is en druk op het vinkje rechts bovenin om de termijn(en) te verzenden.

Exact Online Bouw zal vragen om een bevestiging voor het verzenden.
Na het verzenden kan je de PDF bekijken.


Heb je hier nog meer vragen over?

Neem dan contact op met ons Customer success team via de live chat.

Succes!

Heb je het antwoord gevonden?