A

 •  Applicatiebeheerder / admin: Dit is degene binnen een organisatie die verantwoordelijk is voor Exact Online Bouw en bijvoorbeeld rechten in kan stellen.

 • Afrekenstaat: Een financiële verantwoording van alle gemaakte kosten en geïncasseerde gelden.

 • Afdeling: Onderdeel van een bedrijf (bijvoorbeeld kantoor, uitvoerder, timmerman). Een medewerker is altijd gekoppeld aan een afdeling, op basis hiervan kunnen rechten worden ingesteld.

 • Accorderen: Het goedkeuren van uren of inkoopfacturen.

 • Aangenomen bedrag: Vanuit een project met een aangenomen bedrag is het mogelijk om in termijnen te factureren.

B

 • Bewakingscode: Bewakingscodes worden in de projectadministratie gebruikt voor het bewaken van de kosten. Vaak wordt hier een fijnere verdeling gebruikt, dan in de financiële administratie.

 • BETA: Dit is een app versie of module in ontwikkeling, bedoeld om gebruikers te laten wennen en testen met deze app versie of module.

 • Boekhouden: Met de boekhoud module is het mogelijk om (inkoop-) facturen te exporteren. Dit kan alleen wanneer je niet bent gekoppeld met een boekhoudpakket. 

 • Basecone (koppeling): Programma voor het automatisch inlezen en doorzetten van inkoopfacturen. 

C

 • CUF: Calculatie Uitwisseling Formaat, een xml-export vanuit je calculatiepakket welke geïmporteerd kan worden als project in Exact Online Bouw.

 • Control: Tab binnen projecten. Kostenbewaking per kostentype en per bewakingscode.

 • Custom Attributen: Zelfgemaakte, variabele velden.

 • Categorie: Een beschrijving van een gemeenschappelijk kenmerk van een object of subject.

D

 • Dashboard: Het overzicht van de meest belangrijke aspecten binnen je Exact Exact Online Bouw omgeving.

 • Dokkum: De meest noordelijke stad van Nederland, hier is het Exact Online Bouw kantoor gevestigd.

E

 • Exporteren: Bepaalde gegevens uit een systeem extraheren naar 1 bestand (bijv. materialen, uren of projecten).

 • Exact Online (koppeling): Boekhoudpakket (inkoop-)facturen kunnen vanuit Exact Online Bouw in Exact worden geboekt. Tevens is het mogelijk om debiteuren en crediteuren te synchroniseren.

 • ERP: Enterprise Resource Planning, is bedrijfssoftware dat wordt gebruikt om bedrijfsprocessen te ondersteunen. Meestal een systeem opgedeeld door verschillende modules en/of koppelingen.

F

 • Factuur: Op basis van regie of een aangenomen bedrag. Hierop worden alle geleverde goederen en/of diensten weergegeven.

 • Filiaal: Op zichzelf staand bedrijf dat onderdeel is van een groter bedrijf. Per filiaal kunnen bedrijfsgegevens ingesteld worden.

 • Filter: Optie waarbij specifieke elementen uit een overzicht worden geselecteerd of weggelaten (bijvoorbeeld in overzicht projecten, offertes of facturen).

G

 • G-rekening: Een G-rekening is een geblokkeerde bankrekening waarmee je alleen de loonheffingen en/of de BTW aan de fiscus kunt betalen.

 • GLN: Global Location Number, dit is een nummer van 8, 12, 13 of 14 posities lang (afhankelijke van het land), waarmee een fysieke locatie van bijvoorbeeld een kantoor, winkel of magazijn als uniek adres geïdentificeerd wordt.

H

 • Herinnering (factuur): een onbeantwoorde of onbetaalde factuur weer onder de aandacht brengen. Dit kan zowel handmatig als automatisch.

I

 • Inkoopfactuur: Een inkoopfactuur omschrijft welke en hoeveel artikelen je van jouw leverancier (of arbeid van een onderaannemer) hebt gekocht. Deze kan tevens gekoppeld worden aan een project middels een leverbon.

 • Inkooporder (IO): Dit is het document waarmee opdrachtgever opdracht geeft tot levering/uitvoering en de opdrachtnemer aangeeft akkoord te zijn.

 • Inplannen: Klaarzetten voor verzending (contracten) of uitvoering (medewerkers).

 • Importeren: Het toevoegen van grote groepen gegevens vanuit 1 bestand (bijv. een CUF, contacten of materialen).

 • Incognito modus: Optie in je webbrowser waarmee je incognito (anoniem) kunt browsen. Er worden geen cookies en geschiedenis bewaard.

K  

 • KAM: Kwaliteit, Arbeidsomstandigheden en Milieu. Dit is de veiligheids- en inspectiemodule binnen Exact Online Bouw.

 • KVGM: Kwaliteit, Veiligheid, Gezondheid, Milieu. Dit is een onderdeel van de KAM module om je inspecties te borgen.

 • Kostentype: Verschillende categorieën, groepen, waarin je je kosten specificeert.

 • Klantportaal: 'ingang' voor klanten om je lopende wensen/tickets in te zien.

L

 • Leverbon: Dit wordt ook wel een verplichting genoemd. Deze kun je handmatig aanmaken, maar kan ook voortvloeien uit een inkooporder of onderaannemerscontract.

 • Loonkostenbestanddeel: Een percentage van een onderaanneemsom die bestemd is voor het loon, de storting op de g-rekening wordt namelijk aan de hand van het loonkostenbestanddeel berekend.

M

 • Medewerkerplanning: Tijdschema waarin staat wanneer wie wat moet doen.

 • Medewerkers: Alle personeelsleden binnen het bedrijf.

 • Manurenstaat: Een specificatie van geleverde arbeid, op basis van je medewerkers en de door hen gewerkte uren.

 • Mareon: Digitaal portaal (koppeling met ERP) voor het verstrekken van kleine klussen richting aangesloten opdrachtnemers.

 • Meerwerk: zijn de werkzaamheden voor de aannemer die bovenop de werkzaamheden komen die bij het aangaan van de overeenkomst zijn overeengekomen.

 • Mapping: Aangeven welke velden in Exact Online Bouw gelijk zijn aan specifieke velden in een koppeling.

N

 • N-rekening: De betaalrekening van de organisatie. Bij gebruik van een G-rekening wordt het restant van het factuurbedrag overgemaakt naar de N-rekening.

 • Onderaannemer: Aannemer die in opdracht van een hoofdaannemer een onderdeel van een bouwwerk / opdracht uitvoert.

 • Onderaannemerscontract (OA): Overeenkomst tussen de hoofdaannemer en onderaannemer waarin hij zich verbindt om een deel van het door hoofdaannemer aangenomen werk uit te voeren.

 • Onderhoudsstatus: De status waarin het project zich bevindt gekoppeld aan het programma Mareon.

 • Offerte: Een voorstel tot het aangaan van een overeenkomst.

 • Onderhanden: Werk wat verricht wordt en waarvoor nog geen factuur gestuurd is naar de opdrachtgever. Onderhanden werk geeft een beeld van de hoeveelheid geld wat een bedrijf nog tegoed denkt te hebben.

 • Onderhanden werkpositie: Het onderhanden werk geeft aan hoeveel werkzaamheden zijn verricht waarvoor nog geen factuur gestuurd is naar de opdrachtgever. 

 • Opgeleverd: Werk wat verricht is, en overgedragen wordt aan de opdrachtgever wanneer het klaar is.

 • Omzetrapportage: Een overzicht welke je kunt genereren of exporteren om de omzet in kaart te brengen.

P

 • Project: Een in tijd en middelen begrensde activiteit om iets te creëren.

 • Planning: Een concreet overzicht van gewenste doelstellingen en middelen.

 • Prognose: Toekomstverwachting / voorspelling

 • Projectstatus: De huidige toestand van een project.

 • Productiviteitsrapportage: Een overzicht welke je kunt genereren of exporteren om de omzet in kaart te brengen.

R

 • Rapportage: Een overzicht welke je kunt genereren of exporteren om de omzet, kosten of productiviteit in kaart te brengen.

S

 • Screenshot: Het maken van een afdruk van je scherm.

 • Synchroniseren: Het verversen van (aangepaste) gegevens en / of instellingen. 

 • Swipen: Het scherm van boven naar beneden ‘trekken’, hiermee wordt de app ververst.

 • SCAB: Programma voor het verlonen van uren. Door SCAB te koppelen met Exact Online Bouw worden uren in Exact Online Bouw direct aangeleverd aan de loonadministratie van SCAB.

 • Standopname: Hiermee boek je realtime voortgang op een bewakingscode voor een project in de bouw (zowel web als app).

 • Staartkosten: Indirecte kosten die niet toe te schrijven zijn aan één post, het zijn toeslagen zoals bijv. algemene bouwplaatskosten en bedrijfskosten maar ook winst/risico en/of verzekeringen.

 • Sjabloon: Sjablonen zijn tekstuele templates die herhaaldelijk gebruikt kunnen worden in bijvoorbeeld offertes en facturen.

T

 • Tags: Een tag is een tijdelijke invulling in afwachting van een definitieve tekst of afbeelding, vaak in de ontwerpfase voorafgaand aan publicatie, druk of verspreiding van een uiting. Door een tag te selecteren kun je altijd de naam van een contact of het nummer van een factuur automatisch tonen in een opgegeven tekst.

 • Template: Templates zijn tekstuele sjablonen die herhaaldelijk gebruikt kunnen worden in bijvoorbeeld offertes en facturen. 

 • Tickets: virtuele taken binnen ons systeem. Gebruikt om wensen/verbeteringen in te omschrijven/waarborgen.

 • Toolboxmeeting: Een kort periodiek werkoverleg waardoor de veiligheid op de werkplaats wordt bevorderd.

U

 • Uurtype: Hier boek je uren op. Uurtypes kun je aanmaken via beheer > uurtypes.

 • Uurtarief: Per uurtype is het mogelijk om hier een tarief aan te koppelen, welke je doorberekent aan je opdrachtgever.

V

 • Verplichting: Dit wordt ook wel leverbon genoemd en zijn 'harde' kosten.

 • Vervallen (factuur): Door een vervaltijd voor je facturen in te stellen, kunnen er automatisch vervalmails gestuurd worden wanneer een factuur niet tijdig betaald is.

 • Verlonen: Door Exact Online Bouw te koppelen met SCAB kunnen geregistreerde uren in Exact Online Bouw verloond worden.

W

 • Workflow: Een bepaalde werkwijze / werkstroom die vereist is om Exact Online Bouw optimaal te laten renderen.

Heb je het antwoord gevonden?