Klik hier om het artikel te openen in je browser

Om de koppeling tussen Exact bouw7 en SCAB salarisverwerking te maken moeten de volgende stappen worden ondernomen.

Het beste is om de koppeling te zetten middels een extra account speciaal voor de koppeling. Dit account kun je bij SCAB opvragen.

Vraag aan Exact bouw7 om de koppeling met SCAB te activeren.
 
Vervolgens ga je in Exact bouw7 naar Account > SCAB om bij Jouw SCAB instellingen met de verkregen gegevens in te loggen. 

Wanneer je de koppeling hebt gemaakt kun je de Medewerkers en Uurtypes vanuit SCAB synchroniseren naar Exact bouw7. 

Medewerkers
Wanneer je de medewerkers hebt gesynchroniseerd krijg je de optie om de Exact bouw7 medewerker aan de SCAB medewerker te koppelen. Dit zodat de uren van de medewerker vanuit Exact bouw7 op de juiste medewerker komen in SCAB.

Tip: Heb je een medewerker nog niet in Exact bouw7 staan, dan kun onder aan de pagina een SCAB medewerker selecteren en volgens middels "Maak nieuwe medewerker aan" hier een Exact bouw7 medewerker voor aanmaken.

Uurtypes
Wanneer je de uurtypes hebt gesynchroniseerd krijg je de optie om de Exact bouw7 uurtypes aan de SCAB uurytpes te koppelen. Dit zodat de uren vanuit Exact bouw7 op het juiste uurtype komen in SCAB.

Tip: Heb je een uurtype nog niet in Exact bouw7 staan, dan kun onder aan de pagina een SCAB uurtype selecteren en volgens middels "Maak nieuw uurtype aan" hier een Exact bouw7 uurtype voor aanmaken.


Heb je hier nog meer vragen over?

Neem dan contact op met ons Customer success team via de live chat.

Succes!

Heb je het antwoord gevonden?