Klik hier om het artikel te openen in je browser

Oorzaak:

Het account waarmee de connectie is gemaakt heeft niet voldoende rechten om een inkoop- of verkoopfactuur aan te maken in Exact online.
Dit is op te lossen door het opschalen van rechten of een koppeling te maken met het hoofdaccount. 

Heb je het antwoord gevonden?