Klik hier om het artikel te openen in je browser


Om je project te bewaken maak je gebruik van bewakingscodes. Deze bewakingscodes worden gebruik om uren, materiaal en inkoop op te boeken.
In de handleiding van control wordt er een uitleg gegeven over de werking van de bewakingscodes en de control pagina. 

In deze handleiding duiken we dieper in het onderdeel en de uitleg van de grafieken.
Om een overzicht te krijgen van de urenprognose van alle bewakingscodes klik je op de knop 'uren prognose':

Op deze pagina zie je de bewakingscodes, met in de linkerkolom het bedrag wat begroot is en daarnaast de prognose. De prognose kan hier over de periode van het hele project worden ingevuld.
De rode balk geeft de periode per week van het hele project aan.
Het blok wat geel is gekleurd geeft de huidige week aan. 

De gegevens die in de urenprognose worden ingevuld komen terug in de grafiek van de bewakingscode in detail. Hier komen we later op terug.

Naast het overzicht heb je de mogelijkheid om per bewakingscode de voortgang te controleren. Zodra je op een bewakingscode klikt wordt er een grafiek getoond. 

Hier een voorbeeld van een grafiek met de bewakingscode ''Diverse werkzaamheden.''

De grafiek is gekoppeld aan een aantal onderdelen en kan pas volledig tot stand komen wanneer er een begroting is gemaakt, een prognose, standopname is ingevuld en er uren zijn geboekt.  

Klik op het tandwiel om de grafiek in uren of cumulatief weer te geven.


Weergave in uren > Aan. De grafiek wordt getoond op basis van de uren en het aantal weken.
Weergave in uren > Uit. De grafiek wordt getoond in kosten op basis van het prognose uurtarief in de organisatie instellingen.

Cumulatief > Aan. Houdt in dat alle resultaten van het begin af aan bij elkaar zijn opgeteld.
Cumulatief > Uit. De kosten worden daadwerkelijk getoond op de bepaalde periode.

In deze handleiding gaan we verder met de grafiek op basis van de uren en weken.

Begroot. De rode stip rechts in de grafiek betekent het begrote bedrag van de bewakingscode aan het einde van de periode.
Besteed. De zwarte lijn betekent de daadwerkelijk geboekte uren op de bewakingscode.
Prognose. De gele lijn betekent de prognose die over de periode is ingevoerd in uren prognose. Verwachting aan kosten per week.
Gebouwde Waarde. De groene lijn betekent de standopname.

Standopname
Met de standopname kun je de voortgang van een bewakingscode in percentages invoeren. Dit kan de uitvoerder op de werkplaats bijhouden waarna er een controleslag op kantoor plaatsvindt. Het is een gewogen gemiddelde van de voortgang in een project.

Standopname App

Standopname Web


Door het invoeren van de nodige gegevens en het bijhouden van de standopname krijg je realtime inzicht in de voortgang van je project en per bewakingscode. 


Heb je hier nog meer vragen over?

Neem dan contact op met ons Customer success team via de live chat.

Succes!Trefwoorden: Nacalculatie, bewaken, project, kostenbewaking, calculeren

Heb je het antwoord gevonden?