Om de productiviteit te kunnen meten is het zaak om een uren begroting en een uren prognose per project aan te maken of in te laden. Hiermee wordt alles gekoppeld aan de productiviteitsrapportage. 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen "Uren begroting projecten" en "Uren prognose projecten".

Gehaald. De uren begroting op het project is gehaald.
Niet gehaald. De uren begroting op het project is niet gehaald.

Wanneer je op het cijfer klikt wordt het project getoond.

Uren productiviteit per bewakingscode
Hier zien we de uren productiviteit per bewakingscode hoofdstuk. Het is een rapportage waar je kunt zien in hoeverre een bewakingscode wel of niet gehaald is. Hiermee kun je voor toekomstige projecten een betere inschatting maken. 

Hoofdstuk
Dit is een hoofdstuk met bewakingscodes waar uren op zijn geboekt. Het hoofdstuk kan meerdere bewakingscodes bevatten.

De rode kolom geeft het percentage behaalde projecten met het desbetreffende hoofdstuk aan. Let op: het gaat hier alleen om het hoofdstuk.

De zwarte kolom
geeft het percentage van behaalde projecten op basis van prognose aan voor het desbetreffende hoofdstuk. 


Uren capaciteit
Met uren capaciteit krijg je een grafiek met het aantal gemaakte uren per afdeling over alle projecten. De grafiek wordt verticaal weergegeven in het aantal uren in FTE.
Horizontaal worden de weken aangegeven. Door op de afdelingen te klikken heb je de mogelijkheid om per afdeling de uren capaciteit te bekijken.

Witte deel links: Afgelopen periode
Blauwe deel rechts: Het aantal geprognotiseerde uren (gele lijn) over alle projecten per week.
De huidige periode: De scheiding tussen het witte en blauwe deel.
Rode lijn: Het aantal FTE per afdeling.

Met deze informatie kun je per afdeling zien wat er in de toekomst is geprognosticeerd en wat er in het verleden is geboekt. 

Succes!

Heb je het antwoord gevonden?