Klik hier om het artikel te openen in je browser

Met de onderhanden werk positie kun je te allen tijde zien hoe de financiële situatie van je onderhanden projecten er voor staat. In deze eerste versie kan het percentage gereed worden bepaald o.b.v. de standopname, een handmatig percentage of regiewerk.

Ga naar "Rapportage" en selecteer "Onderhanden werk".

Onderstaande screenshot is een volledig overzicht van de rapportage.

Net als in andere Exact Online Bouw modules kan je ook in het Onderhanden werk gebruik maken van filters. Voor het openen van deze filters klik je op het pijltje aan de rechterkant.

Je hebt de keuze uit:

 • Projectdatum

 • Project

 • Projectstatus

 • Kosten datum

 • Projectcontact

 • Categorie

 • Filiaal

Voor een uitgebreid overzicht van je kosten,  klik je op het pijltje naast "Totaal kosten".

Hierna zie je de uitgebreide rapportage per project.

 • Arbeid

 • Inkooporder

 • Onderaanneming

 • Materieel 

 • Materiaal

 • Afval

 • Overig

 • AK (Algemene kosten, dit veld hebben we in de eerste versie standaard op 10% gezet)

Exact Online Bouw maakt een onderscheid tussen drie typen projecten. 

Projecten met een prognose (vaak vanuit begroting)
Bij dit type projecten bekijken we de bedragen per kostentype die zijn geprognosticeerd en de gerealiseerde kosten.
Vervolgens gaan we kijken naar wat de verwachte winst of verlies is op basis van de prognose en welk percentage gereed we voor dit project kunnen hanteren.
Het percentage gereed wordt in eerste instantie op de standopname van het project gebaseerd, maar kan worden aangepast door handmatig een percentage in te vullen.

Projecten met aanneemsom
Dit type projecten hebben in Exact Online Bouw geen prognose maar wel een aanneemsom op basis waarvan wordt gefactureerd. Hiermee kunnen we dus al wel kijken wat de verwachte winst of verlies is en welk percentage gereed we voor dit project kunnen hanteren. Het percentage gereed kan hierbij handmatig worden ingevuld. 

Regieprojecten
Bij regieprojecten is er geen prognose en geen aanneemsom, dus worden alleen de kosten en de omzet getoond. En op basis hiervan wordt de winst of het verlies bepaald, hierin wordt dus ook geen percentage gereed bepaald.

De som voor deze berekening is als volgt. (aangenomen som) Gerealiseerde omzet - totale kosten + winst en verlies (incl toeslagen wat is ingevuld onder organisatie instellingen) = onderhanden werk.

Berekening

De Onderhandenwerk module is uitgebreid met verschillende methodes


AKW

Standaard percentage voor algemene kosten en winst per project.

Per projectcategorie te boeken resultaat 10%

Kolom OHW = Totale gerealiseerde kosten + te boeken resultaat - gerealiseerde omzet

Kolom Te boeken resultaat = Gerealiseerde kosten * AKW percentage

Algemene Kosten Winst percentage is in te vullen per projectcategorie. Zie link

Het standaard ingegeven percentage wordt per project standaard gevuld, tenzij je al handmatig een percentage hebt ingegeven. Handmatig een percentage ingeven wordt vaak bij de grotere aangenomen projecten gedaan.


% of completion

Op basis van standopname of op basis van de kosten
Kosten: percentage gerealiseerde kosten ten opzichte van de prognose = te boeken resultaat


Voor een verder uitleg van de kolommen en bijbehorende getallen hebben we het volgende artikel: Onderhanden werk bedragen


Heb je hier nog meer vragen over?

Neem dan contact op met ons Customer success team via de live chat.

Succes!


Trefwoorden: ohw, stand van zaken, inzage, aangenomen.

Heb je het antwoord gevonden?