Klik hier om het artikel te openen in je browser

Onderstaand een uitleg over hoe de bedragen in de onderhanden werk module worden berekend. Je kan dit overzicht vinden onder Rapportages > Onderhanden werk

Omzet
De gemaakte omzet binnen het project per kostentype (geldt alleen voor regieprojecten).

Prognose
De prognose per kostentype vanuit de Control tab in het project.

Gerealiseerd
De kosten die zijn gerealiseerd binnen het project per kostentype.

AK (Algemene Kosten)
Dit is gebaseerd op 10% van de totale gemaakte kosten binnen het project.

Totale kosten
De som van alle kosten die zijn gemaakt op het project voor zowel de Prognose als de Gerealiseerde rij.

Aanneemsom
In de prognose regel het aangenomen bedrag van het project. In de gerealiseerde regel de omzet die vanuit de verkoopfacturen is gegenereerd.

Winst / verlies
Het resultaat van de kolommen Totale kosten en Aanneemsom.

Gereed
Het percentage gereed waarmee het project kan worden gewaardeerd. Deze wordt bij Prognose projecten gevuld vanuit de Standopname en kan daarnaast handmatig worden ingevuld.

Gerealiseerde winst / verwacht verlies
Dit is het bedrag wat je mee moet nemen naar je onderhanden werk. Bij een gerealiseerde winst wordt het percentage gereed genomen van de Winst en bij verwacht verlies wordt het totale verlies meegenomen.

Onderhanden werk
Dit is je uiteindelijke resultaat van je onderhanden werk positie van het project. Dit bedrag wordt bepaald op basis van je Totale kosten + het bedrag van je Gerealiseerde winst / verwacht verlies - je gerealiseerde aanneemsom.

Voorbeeld:

Bij dit voorbeeld is er een verlies verwacht van € 28,80. De totale kosten zijn
€ 7.183,00 en de gerealiseerde aanneemsom is € 4.307,24. De som om op een Onderhanden werk van 2846,96 te komen is als volgt:

€ 7.183,00 (Totale kosten) - € 28,80 (verlies, dus negatief) - € 4.307,24 (gerealiseerde omzet) = € 2.846,96 (Onderhanden werk).


Heb je hier nog meer vragen over?

Neem dan contact op met ons Customer success team via de live chat.

Succes!


Trefwoorden: ohw, onderhanden, rapportage, rapportages, financieel overzicht

Heb je het antwoord gevonden?