Klik hier om het artikel te openen in je browser

Het kan voorkomen dat er andere BTW codes worden gebruikt dan de standaard
BTW codes in Exact Online Bouw. Daarom kun je zelf BTW codes aanmaken, beheren en vervolgens koppelen aan je financiële administratie. 

Ga naar "Beheer" > "BTW tarieven" 

Vervolgens klik je op "+ BTW tarief" om een BTW code aan te maken.

Hieronder een beschrijving van alle in te stellen opties.

Omschrijving: De naam van de code.
Percentage: Het percentage van de BTW code.

Effectief vanaf: Vanaf welke datum is de code actief in Exact Online Bouw.


Let op: 

  • Wil je een BTW code toevoegen aan de bestaande reeks houd dan de datum gelijk aan de meest recente "effectief vanaf" datum.

  • Bij het aanmaken van een offerte of factuur, kunnen geen BTW codes worden gekozen met een 'effectief vanaf' datum die vóór de offerte- of factuurdatum ligt.

  • De standaard btw tarieven moeten zijn ingesteld op de datum waarop deze in Nederland zijn ingegaan. Voor 9% en 21% is dat 01-01-2019.

BTW verlegd: Optie voor het verleggen van BTW naar de andere partij.
Let op: Het percentage in BTW verlegd is altijd 0%

Standaard: Dit tarief standaard tonen bij facturatie.
Let op: 

  • Er moet altijd een BTW code standaard zijn. Bij het aanmaken van een BTW code met een nieuwe 'Effectief vanaf' wordt deze automatisch op Standaard gezet.

  • Een BTW code kan niet worden verwijderd, om een BTW code inactief te maken, moet je de 'Effectief vanaf' datum veranderen. 

Wanneer alles is ingevoerd klik je op "Aanmaken" en kan de code worden gebruikt.

Koppeling financiële administratie
Wanneer je gebruik maakt van een financiële koppeling kunnen de BTW codes aan de codes van de koppeling worden gekoppeld.
Ga in Exact Online Bouw naar de synchronisatie instellingen van je financiële administratie en koppel de BTW codes aan elkaar.


Heb je hier nog meer vragen over?

Neem dan contact op met ons Customer success team via de live chat.

Succes!


Trefwoorden: btw-tarief, btw-code, btw-verlegd

Heb je het antwoord gevonden?