Klik hier om het artikel te openen in je browser

Objecten zijn onderdelen van een groter geheel of het kan een geheel zijn van een onderdeel. Het is een informatiebundeling wat bestaat uit projecten die gekoppeld zijn aan een object. Door projecten te koppelen aan een object, bouw je historie op en kun je in geval van bijvoorbeeld onderhoud ook terugzien wat er de vorige keer is uitgevoerd.

Dit kan handig zijn om te weten welke onderhoudswerkzaamheden in het vorige bezoek zijn uitgevoerd of welke college de vorige keer is geweest, mochten er bijzonderheden zijn.

Voorbeeld 1
Het project is een nieuwbouwwijk en de woningen die daar worden gebouwd zijn objecten. Onder deze objecten is informatie aanwezig wat opgeslagen kan worden in de object informatie. Vooral bedrijven die werken met service en onderhoud kunnen op deze manier beter inzicht krijgen in de in de opdrachten die ze uitvoeren. 

Je start met het maken van een object. 

Vervolgens vul je alle object informatie in en klik je op opslaan. 

Eerste opleverdatum: Betekent wanneer het is opgeleverd, maar andere partijen werken hier nog aan.
Tweede opleverdatum: Wanneer het volledig is opgeleverd.

Voorbeeld 2
In dit voorbeeld is het object een politiebureau. Onder het object heb je de mogelijkheid om informatie of belangrijke gegevens te documenteren. Ook kun je onder het object de gekoppelde projecten inzien of aanmaken. 

Tip: Bij het aanmaken van een nieuw project is het object te selecteren waardoor direct het adres als werkadres geplaatst wordt in het project.

Er zijn dus meerdere mogelijkheden om gebruik te maken van objectenbeheer. 


Heb je hier nog meer vragen over?

Neem dan contact op met ons Customer success team via de live chat.

Succes!


Trefwoorden: objectbeheer, koppeling, projecten serie

Heb je het antwoord gevonden?