Het is nu mogelijk om bij alle type projecten onderhoudsstatussen te gebruiken. Deze statussen laten naast de projectstatus de status van het onderhoud zien. De te gebruiken onderhoudsstatussen zijn op basis van de Ketenstandaard.

Om te beginnen ga je naar Instellingen > Project > Onderhoudsstatussen.

Hier kun je een onderhoudsstatus naam invoeren, onderhoudsstatussen koppelen aan een projectstatus en andersom.

In een project onder de tab "Onderhoudsstatus" wordt vervolgens de status bijgehouden op basis van de voortgang van het project.

Om de status bij te houden ga je naar "Verander onderhoudsstatus"

Hier kun je een log creëren en daarbij melden wat er is uitgevoerd.

Ook wanneer er vanuit de mobiele omgeving de status van een project wordt veranderd wordt dit geregistreerd in onderhoudsstatus.

Let op dat de rechten voor onderhoudsstatus in de mobiele omgeving nog moet worden ingesteld.

Wil je hier gebruik van maken?

Neem dan contact op met het customer success team via de live chat of telefoon 085 401 8377

Succes!

Heeft u het antwoord gevonden?