App versie 4.8.0

1 november 2021

Verbeterd
Uren - Diverse UI verbeteringen voor consistentie met iOS
Materiaal - Diverse UI verbeteringen
Project - UI aanpassingen custom attributen
Project & Contact detail - Omschrijving HTML support
Dashboard - UI verbetering


EULA

Vandaag zal in de Exact bouw7 app de "EULA", wat staat voor “End-User License Agreement”, geactiveerd worden. Dit is een gebruikersovereenkomst waarin voorwaarden zijn opgenomen die gelden voor het gebruik van de app en die gesloten wordt tussen de ontwikkelaar van de software en de gebruiker. Om er voor te zorgen dat de gebruiker gebruik kan blijven maken van de Exact bouw7 app, zal na livegang en het updaten van de app een pop-up verschijnen zodra de Exact bouw7 app geopend wordt.

De ingelogde gebruiker moet deze voorwaarden doorlezen en akkoord geven. Gaat de gebruiker niet akkoord dan kan er geen gebruik meer gemaakt worden van de Exact bouw7 app en wordt de gebruiker uitgelogd. Ook bij een wijziging van de EULA zal de pop-up na het updaten opnieuw worden getoond en moet er opnieuw akkoord worden gegeven.


App versie 4.7.15

3 augustus 2021

Opgelost
Leverbon - Probleem opgelost met foto's maken op toestellen met Android versie 11.


App versie 4.7.14

21 juli 2021

Opgelost
Bestanden - Issue opgelost met foto's maken op Huawei toestellen
Projectenlijst - Project status met facturatie project wordt nu wel getoond op Android

Verbeterd
Uren - Inactieve medewerkers worden uit het uren overzicht gefilterd (hoofdscherm en projectdetail uren tab)


App versie 4.7.13

13 juli 2021

Opgelost
Algemeen - Selectie blijft bewaard bij zoeken en selecteren bij contacten en medewerkers
Agenda - Fix voor het tonen planitem naam, bij een planitem langer dan 1 dag
Google Maps - Contact detail en Planitem detail handelen klikken op Google Map weer goed op Android 11

Verbeterd
Project opleveren - Status veranderen recht correct afgehandeld bij opleveren project

Nieuw
Instellingen - Intercom uitgefaseerd

Geen labels


App versie 4.7.12

11 juni 2021

Opgelost
Projectinformatie - Openen van de kaart (adres) werkt niet op sommige toestellen


App versie 4.7.11

29 mei 2021

Verbeterd
Standopname - Design verbeteringen
Projectinformatie - Start- en eindtijd worden nu weergegeven

Opgelost
Standopname - Problemen met zoeken opgelost
Afbeeldingen - Foute oriëntatie van afbeeldingen opgelost
Notificaties - Verbeterde weergave van notificatietitel in inbox
Agenda - Planitems over meerdere dagen worden weer goed getoond
Bestanden - Dubbel uploaden van bestanden opgelost


App versie 4.7.10

17 mei 2021

Verbeterd
Push notificaties - Ondersteuning voor meerdere talen
EULA - Verbeteringen in het EULA dialoog scherm

Opgelost
Inkoop - Eerder afgeroepen bonnen mailen gefixt
Planning - Resetten van planitem cache bij synchronisatie

Nieuw
Push notificaties - Pushbericht bij bestand toegevoegd, veranderde onderhoudsstatus, veranderde organisatie notitie, aanvang planitem en aanpassing planitem


App versie 4.7.9

1 mei 2021

Opgelost
Inkoop - Fix voor het correct ondersteunen van duizendtallen bij berekende kosten bij termijnen


App versie 4.7.8

20 april 2021

Nieuw
Inkoop - Openstaande kosten bij Inkooporder en Onderaannemer worden berekend op basis van aanwezige verplichting

Opgelost
Leverbon - Aanmaken leverbon UI verbeterd
Notificaties - Afmelden uitgelogde gebruiker verbeterd
Contacten - Bug opgelost wanneer naam enkel spaties bevatte
Planbord - Vrije dagen worden juist ververst

Verbeterd
Projectenlijst - Filteren op projecten die vandaag zijn ingepland
Algemeen - Geblokkeerde gebruikers afvangen
Urencontrole - Huidige dag wordt benadrukt
Algemeen - Bij uitloggen instellingen bewaren, wanneer je met dezelfde gebruiker weer inlogt


App versie 4.7.7

19 maart 2021

Opgelost
Inkoop - correcte ondersteuning voor alfanumerieke contractnummers bij onderaannemer contracten


App versie 4.7.6

24 februari 2021

Opgelost
Algemeen - Zoomfunctionaliteit op de camera hersteld

Verbeterd
Planning - Informatie van projecten met niet toegestane status nu ontoegankelijk
Materiaal - Verwijderen door middel van 0 invoer
Materieel - Zoeken is nu mogelijk op nummer en omschrijving


App versie 4.7.5

Nieuw
Algemeen - EULA Gebruikersovereenkomst (End User License Agreement)

De EULA is een gebruikersovereenkomst tussen een ontwikkelaar van software en de gebruiker. Deze zal de gebruiker moeten doorlopen en akkoord mee moeten gaan.

Opgelost
Uren - Juiste weergave uren van medewerkers, van afdelingen die je in mag zien
Planning - Alleen overlappende agenda planitems springen in

Verbeterd
Planitems - Alleen uren boeken en project details bekijken mogelijk bij toegestane projectstatus
Leverbon - Bonnummer veld toont nu bij ingevulde waarde nog de label


Heb je hier nog meer vragen over?

Neem dan contact op met ons Customer success team via de live chat.

Succes!


Heb je het antwoord gevonden?