Om je project te bewaken maak je gebruik van bewakingscodes. Deze bewakingscodes worden gebruikt om kosten op te registreren.
In deze handleiding duiken we dieper in het onderdeel en de uitleg van de grafieken.

In de Control module zijn een aantal nieuwe functionaliteiten toegevoegd:

Bekijk hieronder de video of lees de gehele handleiding.


Ga in een project dat bewakingscodes bevat naar het tabblad Control. Heeft je project geen bewakingscodes? Dan is dit tabblad ook niet zichtbaar.

We beginnen met het overzicht van de pagina. Bovenin het scherm zijn de verschillende kostentypes te zien. Door het selecteren van een van deze types kun je de onderliggende objecten, hoofdstukken en bewakingscodes inzien.

Subprojecten: In deze vernieuwde module is het mogelijk om de bedragen van de subprojecten ook mee te nemen in je bewaking. Door de toggle aan te zetten, worden de bedragen van de subprojecten toegevoegd.

Standopname berekenen: Hiermee kun je automatisch een standopname laten berekenen over alle kostentypes. Deze standopname geldt alléén voor het huidige project en dus niét voor onderliggende subprojecten. De standopname wordt berekend door de kosten in de kolom "Besteed" te delen door het bedrag in de kolom "Prognose".

Uren prognose
Indien je je uren per bewakingscode in tijd wilt uitzetten klik je op de knop "Uren prognose" rechtsboven in het scherm.

Op deze pagina zie je de arbeid bewakingscodes, met in de linker kolom het aantal uren die zijn begroot is en daarnaast het aantal uren dat je hebt geprognosticeerd. De prognose kan hier over de periode van het gehele project worden ingevuld.
De rode balk geeft de periode per week van het gehele project aan.
Het geel gekleurde blok geeft de huidige week aan.

De aantallen die in de urenprognose worden ingegeven vormen vervolgens de prognoselijn (geel) in je arbeidsgrafiek en zijn tevens zichtbaar in de bewakingscode detailschermen.

Uurtarief per bewakingscode

Je kunt per bewakingscode een ander prognosetarief hanteren. Om het uurtarief per bewakingscode te wijzigen klik je op de bewakingscode, vervolgens klik je op het potloodje om het tarief aan te passen.


Overzicht

Kostentypes totaal: De totale bedragen per kostentype staan hier.

Bewakingscode totaal: Hieronder kun je de totale kosten inzien op objectniveau, hoofdstukniveau of per bewakingscode-niveau.

Kostentype

Klik op een kostentype om de bijbehorende hoofdstukken en bewakingscodes te bekijken. Zodra je op een bewakingscode klikt wordt er een detailscherm getoond.

Zodra je een kostentype selecteert krijg je een overzicht van de begroting. Rechts in het scherm heb je de mogelijkheid om de kolommen te kiezen die je graag wil zien.

Ook heb je de mogelijkheid om de getallen af te ronden en heb je bij arbeid en materieel de mogelijkheid om de bedragen te vervangen voor aantal uren.


Detailoverzicht per bewakingscode

Zodra je in het overzicht op een bewakingscode klikt, krijg je een informatiegrafiek met de voortgang van de bewakingscode.

Niet/anders begroot: Alle niet verwachte wijzigingen komen hier in.

Reservering: Je kan een bedrag reserveren op een begroot bedrag.

Voorbeeld: begroot 5000 euro maar verwachting 6000 euro. Dan kun je vervolgens een bedrag van 1000 euro reserveren.

Opmerking: Per bewakingscode kan er een interne opmerking worden geplaatst

Verplaatsen: Hiermee kun je gemakkelijk de prognose van een bewakingscode verplaatsen naar zowel een andere bewakingscode als naar een ander kostentype. Ook kun je hiermee een nieuwe bewakingscode aanmaken. Om de historie te bewaren blijft het begrote bedrag wel bestaan.

Tandwiel: De grafiek is zowel cumulatief als absoluut te weergeven en je hebt de optie om begroot als lijn te tonen aan de hand van de prognose.

Bij de kostentypes Inkoop, Onderaanneming, Materiaal en Materieel kan er vanuit een bewakingscode gelijk een inkooporder of onderaannemer contract aangemaakt worden. Dit doe je door vanuit de bewakingscode op de knop "Inkopen" te drukken.

In de informatietabel kun je de gegevens van de bewakingscode bijstellen en inzien.

Met de standopname kun je de voortgang van een bewakingscode in percentages invoeren. Op basis van deze standopname worden je toegestane kosten berekend.

Kosten en historie per bewakingscode

Ook kun je inzien welke kosten er zijn geboekt en welke aanpassingen er zijn gemaakt. In de historie worden de opmerkingen geplaatst en kun je zien wat de handelingen zijn geweest.


Statussen per bewakingscode

Door statussen aan bewakingscodes toe te voegen kun je als gebruiker aangeven en zien wat er nog moet worden ingekocht/geregeld. Daarnaast kunnen we met de statussen de mogelijkheid creëren om bewakingscodes af te sluiten zodat je een resultaat kunt vastzetten en kan zorgen dat er geen verdere kosten op geregistreerd kunnen worden.

Nog te regelen: Deze moet nog worden opgepakt door een gebruiker.

Onderhanden: Gebruiker is bezig met het regelen van de werkzaamheden voor de bewakingscode.

Geregeld: Bewakingscode is volledig ingekocht/geregeld. Hiermee wordt de bewakingscode ook afgesloten. Hierna kunnen er geen kosten meer op de bewakingscode worden geboekt.

Eigen beheer: Wordt vanuit voorraad opgepakt of middels eigen uren.

Jaarcontract: Budget waar gebruiker vrij uit kan putten voor kleine inkopen of materialen.

Vrij te besteden: Net als status "jaarcontract", kan de gebruiker vrij uit deze budgetten putten.


Heb je hier nog meer vragen over?

Neem dan contact op met ons Customer Success team via de live chat.

Succes!


Trefwoorden: Control, begroten, bewaking, bewaken, inlezen, stabu, codes, berekenen, objecten, hoofdstukken, regels, inkoop, contracten


Heb je het antwoord gevonden?